Dziękujemy za skorzystanie z formularza.

Coś poszło źle, wróć do formularza

en

Unia Europejska

Wsparcie UE

logo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Cel projektu: Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego firmy celem rozwoju oferowanych produktów

Beneficjent: FULLOUTDOORPRINTSERVICE Knapik Oskar

Wartość projektu: 2 706 400 PLN
Wartość dofinansowania: 990 000 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

POIR – www.poir.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju – www.mr.gov.pl
Mapa Dotacji UE – www.mapadotacji.gov.pl


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania personalizowanych druków opakowaniowych (etykiet) o najwyższych parametrach jakościowych

Beneficjent: FULLOUTDOORPRINTSERVICE Knapik Oskar

Wartość projektu: 3 178 123,20 PLN
Wartość dofinansowania: 1 162 728 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Mapa Dotacji UE – www.mapadotacji.gov.pl