Dziękujemy za skorzystanie z formularza.

Coś poszło źle, wróć do formularza

en

Unia Europejska

Zapytanie ofertowe nr LPR-1-2017 - zawiadomienie o wyborze dostawcy

Zawiadomienie o wyborze dostawcy 
zgodnie z zapytaniem ofertowym nr LPR-1-2017
w ramach projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania personalizowanych druków opakowaniowych (etykiet) o najwyższych parametrach jakościowych”

Data publikacji: 29 styczeń 2018r.

Firma Fulloutdoorprintservice Oskar Knapik stosując zasadę konkurencyjności zawiadamia, że w ramach postępowania o wyborze dostawcy urządzenia do druku ciągłego z roli na rolę, mającego stanowić moduł drukujący zaplanowanej do uruchomienia linii technologicznej do produkcji cyfrowych etykiet inkjetowych, po dokonaniu oceny ofert w dniu 29.01.2018, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym nr LPR-1-2017, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę DURST Phototechnic AG.

Wybrany dostawca spełnił wszystkie wymagania stawiane oferentom oraz przedstawił najbardziej korzystną ofertę i otrzymał łączną liczbę punktów w ramach kryteriów wyboru: 70.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.2 Innowacje w MŚP (UDA-RPSL.03.02.00-24-01C1/17-00).